Stroną zajmuje się Katarzyna Łasińska
Wersje do pobrania »
Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia

Wersje do pobrania »
Zarządzenie Rektora nr 62 z dnia 17.10.2006 r.

w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz ich realizacji.

Wersje do pobrania »
Informacja

w sprawie planowanego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wersje do pobrania »
Zasady przyjmowania gotowych wniosków o dofinansowanie w ramach projektów unijnych obsługiwanych przez Dział Programów Unijnych

Wersje do pobrania »
Zarządzenie Rektora nr 7 z dnia 11.02.2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ubiegania się jednostek organizacyjnych Uczelni o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, szkoleniowo-doradczych oraz projektów badawczych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny