Stroną zajmuje się Katarzyna Łasińska
Wersje do pobrania »
31 marca 2008 r. Ogłoszono 13 konkursów otwartych w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.

Wersje do pobrania »
Informujemy, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.1 PO KL

Wersje do pobrania »
Nabór wniosków w ramach II Priorytetu Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 Uniwersytet Zielonogórski  |  Wykonanie : Tomasz Hołderny